Uncategorized

Licitația pentru lucrările parcării etajate de pe Năsăudului, cu cântec! Frasinul ar putea pierde și acest contract, mai baban decât primul

După ce Frasinul, compania deținută de Traian Larionesi, a scăpat printre degete contractul de peste 4,4 milioane lei, fără TVA, pentru construirea unei parcări etajate pe str. Vasile Lupu, acum este la un pas să mai scape unul ce are valoare aproape dublă, de aproape 8,1 milioane lei, fără TVA, tot pentru construirea unei parcări etajate, de data aceasta pe str. Năsăudului, potrivit gazetadebistrita.ro

Contractul Proiectare (PAC+PT+CS+DE) + asistență tehnică pe parcursul execuției lucrărilor și execuția lucrărilor la obiectivul de investiții “Parcare etajată P+1, str. Năsăudului”, municipiul Bistrița (2 loturi), a fost scos la licitație în luna iulie a acestui an. Ca și la cealaltă licitație care vizează construirea unei parcări etajate de pe str. Vasile Lupu, despre care am scris în ediția trecută a publicației noastre, în cursa finală au intrat Frasinul și Record, deținută de Cristian Șirlincan. Numai că de data aceasta, ce să vezi, după evaluarea ofertelor depuse de cele două firme, comisia de evaluare a ajuns la concluzia că cea depusă de Frasinul ar fi mai bună decât cea a Record.

CNSC a decis reevaluarea

Reprezentanții Record nu au fost de acord cu acest rezultat și l-au contestat la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), unde s-a decis că oferta firmei lui Șirlincan trebuie reevaluată de municipalitate.

Astfel, în contestația depusă a CNSC, cei de la Record au arătat că oferta depusă de ei are un preț mai mic decât cea a celor de la Frasinul. Însă nu doar acest criteriu a fost, se pare, evaluat aiurea, ci și experții cheie din perspectiva numărului de proiecte întocmite de aceștia sau la care au participat și din care să reiasă experiența acestora.

“Motivul pentru care oferta subscrisei s-a situate pe locul 2 este reprezentat de faptul că autoritatea contractantă a făcut o evaluare eronată a factorilor de evaluare aferenți propunerii tehnice și a aplicat un punctaj greșit de doar 14 puncte acesteia, în timp ce oferta tehnică a câștigătoarei a fost punctată cu 23 de puncte.

Considerăm că maniera de evaluare încalcă fișa de date, caietul de sarcini, prevederile legale ale Legii 98/2016, HG 395/2016, precum și principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică: nediscriminarea, tratamentul egal, transparența și proporționalitatea”, au arătat, printre altele reprezentanții Record în contestația depusă la CNSC.

Dacă la dosarul de evaluare, cei de la Record au depus în dreptul expertului cheie nr. 1 9 proiecte, municipalitatea a luat în considerare doar 3… pe alese. Pentru aceste număr mic de contracte luate în seamă, municipalitatea a motivat faptul că restul de 6 nu ar fi însoțite de documente relevante astfel ca să poată fi luate în seamă.

“ (…) autoritatea contractantă în cadrul aceluiasi punct de Vedere prezintă afirmaţii contradictorii, în sensul că, pe de o parte, recunoaște că pentru toate cele 6 (șase) proiecte pe care nu le-a punctat, contestatoarea a prezentat <partea de început a proiectului (…) foaia de capăt în care este menționat numărul proiectului (…) denumirea proiectului>, iar, pe de altă parte, că nu ar cunoaște numărul acestuia.

Tot ca nefondate va respinge Consiliul și afirmațiile autorității contractante din punctul de vedere, potrivit cărora, pentru proiectele respective <nu a identificat niciun alt document care să demonstreze experiența experților cheie>, deoarece cerința de la pct. 2 Experiența profesională a experților cheie din caietul de sarcini, pag. 57, precizează că în probarea acesteia ofertanții pot prezenta <orice alt document prin care se poate demonstra experienţa expertului>. Cu alte cuvinte, autoritatea contractantă a lăsat la latitudinea ofertanților ce anume documente să prezinte în dovedirea experienței aferente experților în cauză (…)”, a precizat CNSC în decizia sa.

La final,  în luna octombrie, CNSC a admis cererea Record de reevaluare a ofertei sale, nu însă și cererea cu privire la fi și declarată de către Consiliu drept câștigătoare. Astfel, vrea – nu vrea municipalitatea trebuie să reevalueze oferta Record, și nu ar fi exclus ca la final să fie și declarată câștigătoare, ceea ce ar însemna o lovitură pentru Frasinul să piardă și acest contract de peste 8 milioane lei.

Parcare etajată cu peste 160 de locuri

Prin studiul de fezabilitate sunt propuse două scenarii.

Astfel, prin scenariul A se dorește realizarea unei clădiri având destinatia de parcare suprateran, construit pe o suprafaţa de circa 1453,00 mp pentru un număr de aproximativ 163 locuri de parcare cu regim de înălţime P+1.

• Amenajare locuri de parcare pentru persoane cu dizabilități;

• Amenajare locuri destinate utilizatorilor de prize pentru încărcarea bateriei electrice;

• Construire de spatii tehnice, o cale de acces auto – intrare, o cale de acces auto – ieșire, acces pietonal între etajele clădirii (scări exterioare);

• Dotare parcare cu sistem acces automat, ce va asigura controlul și funcţionarea în siguranţă a circulației, precum si sistem de gestionare smart a locurilor de parcare, pentru informarea utilizatorilor. Tabela electronică va afișa la fiecare nivel numărul de locuri libere existente cât și numărul total de locuri de parcare. • Edificarea unei case automate care va permite utilizatorului plata staționării;

• Construirea parcării cu respectarea principiilor privind protecţia mediului și eficienta energetică.

• Construirea parcării cu respectarea principiilor privind protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități şi adaptarea infrastructurii nou create la necesitățile acestora.

• Din punct de vedere al rezistentei, infrastructura va fi realizata cu fundații izolate din beton armat, cu micropiloți, iar suprastructura pe sistem de cadre din beton armat.

• Amenajarea spaţiului verde, a părţii carosabile si spatiile verzi.

• Amenajarea unui spaţiu de joacă pentru copii.

În propunerea opțiunii tehnico-economice din cadrul Scenariului A, s-a optat pentru construirea unei clădiri noi, având regim de înălțime P+1, construcţie care să cuprindă toate spațiile funcționale necesare si amenajarea spaţiului adiacent acesteia.

“Se propune realizarea unei parcări pe o suprafaţa totală de aproximativ de 1378.11 mp cu 163 de locuri de parcare, incluzând locuri amenajate pentru persoanele cu dizabilități, locuri amenajate pentru autovehiculele electrice. Structura va include spatii tehnice, accese auto si pietonale. De asemenea se vor amenaja suprafeţe carosabile de 1150 mp, alei pietonale de 290.00 mp, spatii verzi 1378.11 mp si locuri de joaca pentru copii 180.00 mp. Construcţia va fi dotata cu sistem de acces automat, sistem de gestionare smart a locurilor de parcare si supraveghere video”, se mai arată în studiul de fezabilitate.

Scenariul B prevede realizarea unei cladiri din structură metalică având destinația de parcare supraterană, construit pe o suprafaţă de circa 1500 mp pentru un numar de aproximativ 84 locuri de parcare cu regim de înălţime P+1.

Parcarea trebuie prevăzută cu sistem automatizat de parcare a autovehiculelor, pachet ce conţine următoarele: – paleții de îmbarcare autoturisme panou de comanda manuala Pachet automatizare: «soft de îmbarcare autoturisme alphanumeric» soft de îmbarcare cu card Pachet de protecţie intemperii standard «acoperiș cu policarbonar de înaltă rezistență (-40ºC, +45ºC) Pachet de siguranța: «structură metalică secundară» închideri perimetrale cu panouri sandwich 4.5 cm » ușă automată de acces » rezerva de putere electrică (generator electric diesel) » instalație electrică interioară » instalație supraveghere video interioara si exterioara » copertina panou comanda pentru protectia utilizatorului Pachet PHF: » infrastructura (fundații de beton) » montaj si punere in funcțiune

•Amenajare locuri de parcare pentru persoane cu dizabilități

• Amenajare locuri destinate utilizatorilor de prize pentru incarcarea bateriei electrice

• Dotare parcare cu sistem acces automat, ce va asigura controlul și funcţionarea în siguranță a circulatiei, precum si sistem de gestionare smart a locurilor de parcare, pentru informarea utilizatorilor. Tabela electronica va afisa la fiecare nivel numărul de locuri libere existente cât si numărul total de locuri de parcare.

• Edificarea unei case automate care va permite utilizatorului plata staţionării

• Construirea parcării cu respectarea principiilor privind protectia mediului si eficienta energetica.

• Construirea parcării cu respectarea principiilor privind protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi adaptarea infrastructurii nou create la necesităţile acestora.

• Din punct de vedere al rezistentei, infrastructura va fi realizata cu fundații izolate din beton armat, cu micropiloți, iar suprastructura pe sistem de cadre din profile metalice, stâlpi profile HEA, grinzi profil IPE, și un planșeu mixt, dala din beton armat cu tabla cutată.

Potrivit aceluiasi document, s-a optat pentru varianta A, care este ceva mai ieftină, însă asigură locuri de parcare mai multe.