In vizor

APM BN: Incendierea miriștilor și a resturilor vegetale, STRICT INTERZISĂ! Se dau amenzi uriașe

Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Bistrița-Năsăud informează proprietarii de terenuri că incendierea miriștilor și a resturilor vegetale în scopul igienizării terenurilor este STRICT INTERZISĂ, dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici.

APM Bistrița-Năsăud prcizează că, potrivit prevederilor OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu completările și modificările ulterioare – Secţiunea 3: Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice, art. 94, alin. 1, lit. n). deţinătorii legali de terenuri „nu ard miriştile, stuful, vegetaţia ierboasă fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă„.

Încălcarea prevederilor legale privind „obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă” și doar în situația în care acest lucru se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor OUG 195/2005 (valoarea contravențiilor: între 3.000 și 6.000 de lei pentru persoane fizice și 25.000 și  50.000 lei pentru persoane juridice, potrivit art. 96, , OUG 195/2005).

În ceea ce  priveşte arderile care au loc în interiorul sau vecinătatea ariilor naturale protejate şi pe trenurile supuse refacerii ecologice prevederile legale sunt mai stricte.

Astfel „arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice” conform OUG 195/2005 privind protecţia mediului, constituie infracţiune şi se pedepsește cu închisoare sau amendă penală, dacă a fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală.

Conform prevederilor Legii 181/2020 privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile, începând cu data de 1 ianuarie 2021, autorităţile administraţiei publice locale, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, sunt obligate să implementeze sistemul de colectare separată a deşeurilor biodegradabile (deşeuri care pot suferi descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deşeurile alimentare ori de grădină), să extindă colectarea separată din uşă în uşă a biodeşeurilor în mediul urban şi să încurajeze compostarea individuală în gospodăriile din mediul rural, astfel încât deşeurile vegetale din gospodării să poată fi preluate de către operatorul de salubritate şi transportate în vederea tratării mecano/biologice la unităţile de profil.

Conform prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune in pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, iar eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate este interzisă. Ca ordine de prioritate in ierarhia gestionarii deseurilor, eliminarea deseurilor prin incinerare este ultima optiune, fiind recomandată valorificarea acestora.

„Astfel, în perioada care urmează, având în vedere faptul că locuitorii atât din mediul urban cât şi din cel rural realizează curăţenia de primăvară în gospodăriile proprii şi pe spaţiile verzi aferente acestora, operatorul de salubritate SC SUPERCOM SA Bistriţa, poate prelua deşeurile verzi/biodegradabile rezultate în urma acestei activităţi, prin campanii de colectare gratuite sau contra cost la solicitare, oferind posibilitatea tuturor cetățenilor să se debaraseze în mod legal de deşeurile rezultate”, precizează APM Bistrița-Năsăud, potrivit gazetadebistrita.ro.