Din oras

Poliția Locală a dat amenzi de peste 100.000 de lei pentru lucrări fără autorizație

De la 1 ianuarie și până în 31 octombrie anul curent, pentru executarea de lucrări de construcții fără a deține autorizație de construire eliberată de Primăria municipiului Bistrița, polițiștii locali cu atribuții pe linie de disciplină în construcții, au aplicat sancțiuni în valoare totală de 117.500 lei.

Cel mai recent exemplu este executarea unei împrejmuiri din beton fără a deține autorizație de construire eliberată de Primăria municipiului Bistrița.

Împrejmuirea a fost realizată integral pe domeniul public al municipiului Bistrița, respectiv o stradă pentru care primăria a derulat recent o operațiune de întăbulare, strada fiind în prezent înscrisă în Cartea Funciară, astfel că intrarea în legalitate nu a fost posibilă. Sancțiunea impusă – 2.000 lei – iar ca sancțiuni complementare s-au impus sistarea lucrărilor și desființarea împrejmuirii, termenul limita de intrare in legalitate -27.11.2023.

„Expunem cazul acesta, având în vedere că nu este unul singular. De cele mai multe ori când proprietățile au fost împrejmuite, proprietarii terenurilor s-au extins pe domeniul public, ceea ce a dus fie la reducerea lățimii străzii fie la obturarea canalelor de scurgere a apei pluviale.

Atragem atenția tuturor bistrițenilor care au derulat sau urmează a derula lucrări de împrejmuire a proprietății, faptul că orice împrejmuire se face doar cu respectarea autorizației de construire emisă de Primăria municipiului Bistrița. Vă reamintim că executarea sau desființarea lucrărilor de construire fără autorizație emisă de Primăria municipiului Bistrița, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei”, a transmis Poliția Locală Bistrita.