In vizor

Demolări și defrișări, viaducte și tuneluri pe viitoarea autostradă Bistrița – Vatra Dornei

Lotul Bistrița – Vatra Dornei din Autostrada Nordului Baia Mare – Suceava prevede realizarea a 6 noduri rutiere, 34 de poduri, 70 de podețe, 65 de pasaje, 74 de viaducte, 20 de ecoducte și 15 tuneluri, conform documentațiilor depuse la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în vederea emiterii acordului de mediu.

Traseul autostrăzii Bistrița – Vatra Dornei, are lungimea de circa 62,137 km și se dezvoltă pe partea stângă a DN 17, la baza versanților, pe teritoriul următoarelor unități administrativ-teritoriale (intravilan și extravilan): Livezile – Josenii Bârgăului – Prundu Bârgăului – Tiha Bârgăului – Lunca Ilvei – Poiana Stampei – Coșna – Dorna Candrenilor – Vatra Dornei.

Viteza propusă pentru autostrada Bistrița – Vatra Dornei este: de 120 km/h de la km 0+000 până la km 21+833 și de la km 41+200 la km 62+137 și de 100 km/h de la km 21+833 la km 41+200.

Pe traseul autostrăzii Bistrița – Vatra Dornei au fost proiectate 6 noduri rutiere, respectiv:

Nodul 1 va fi amplasat pe teritoriul UAT-ului Livezile, acesta fiind la km 1+764 de pe autostradă. Acesta va face legatura între drumul național DN 17 și Lot 2 Bistrița – Vatra Dornei prin intermediul a două sensuri giratorii, a unui drum de legatură și a patru bretele. Împletirea traficului de pe Bretea 1.1 și Bretea 1.2 se va face pe structuri care vor traversa râul Bistrița apoi conectarea făcându-se pe structura autostrăzii. Pentru amenajarea intersecției la nivel G1.2 va fi necesară relocarea drumului național DN 17 între pozițiile km 73+078 – km 73+664.

Nodul 2 va fi amplasat pe teritoriul UAT-ului Josenii Bârgăului, acesta fiind la km 6+780 de pe autostradă. Soluția propusă este un nod de tip girație inferioară cu raza exterioară de 40m și care va avea 6 brațe, acesta asigurând legătura între drumul județean DJ 172C și Lot 2 Bistrița – Vatra Dornei. Pentru amenajarea intersecției la nivel va fi necesară relocarea drumului județean DJ 172C între pozițiile km 1+513 – km 2+031.

Nodul 3 va fi amplasat pe teritoriul UAT-ului Tiha Bârgăului, acesta fiind la km 15+730 de pe autostradă. Acesta face legătura între drumul național DN 17 și Lot 2 Bistrița – Vatra Dornei prin intermediul a două sensuri giratorii, a unui drum de legătură și a patru bretele. Viteza de proiectare pentru acest nod este de 60km/h pe bretele și 30km/h pe drumul de legătură. (…). Pentru amenajarea intersecției la nivel G3.2 va fi necesar relocarea drumului național DN 17 între pozițiile km 86+954 – km 87+418.

Nodul 4 va fi amplasat pe teritoriul UAT-ului Tiha Bârgăului, acesta fiind la km 34+070 de pe autostradă. Acesta face legătura între drumul național DN 17 și Lot 2 Bistrița – Vatra Dornei prin intermediul a două sensuri giratorii, a unui drum de legătură și a patru bretele. Pentru amenajarea intersecției la nivel G4.2 va fi necesară relocarea drumului național DN 17 între pozițiile km 111+500 – km 111+960. Autostrada va subtraversa girația superioară prin intermediul unui viaduct.

Nodul 5 va fi amplasat pe teritoriul UAT-ului Poiana Stampei, acesta fiind la km 45+070 de pe autostradă. Acesta face legătura între drumul național DN 17 și Lot 2 Bistrița – Vatra Dornei prin intermediul a două sensuri giratorii, a unui drum de legătură și a patru bretele. Pentru amenajarea intersecției la nivel G5.2 va fi necesară relocarea drumului național DN 17 între pozițiile km 120+600 – km 121+940.

Nodul 6 va fi amplasat pe teritoriul UAT-ului Dorna Candrenilor, acesta fiind la km 59+710 de pe autostradă. Acesta face legătura între drumul național DN 17 și Lot 2 Bistrița – Vatra Dornei prin intermediul unei intersecții la nivel denivelată și cele 4 bretelele. Soluția pentru acest nod este de tipp trompetă, acesta va supratraversa autostrada, calea ferată și râul Dorna prin intermediul unui viaduct. Pentru amenajarea intersecției la nivel G6.1 va fi necesară relocarea drumului național DN17 între pozițiile km 138+335 – km 138+840 și recalibrarea râului Dorna.

Pe traseul autostrăzii Bistrița – Vatra Dornei au fost proiectate 34 de poduri, 70 de podețe, 65 de pasaje, 74 de viaducte, 20 de ecoducte și 15 tuneluri (opt în aria protejată Cușma, două în aria protejată Piatra Fântânele, două în Larion, două în aria protejată Bistrița Aurie și unul în aeria protejată Târnovul de la Românești).

Pentru evitarea coliziunii faunei cu traficul auto în perioada de operare, în cadrul proiectului vor fi prevăzute panouri anticoliziune în locațiile sensibile din punct de vedere al biodiversității. În acest moment, lungimea panourilor anticoliziune nesecare pe tronsonul de autostradă proiectat este estimată la 54787 m. Pentru evitarea pătrunderii faunei pe traseul autostrăzii, acesta va fi împrejmuit cu gard de protecție pe ambele părți.

Pentru autostrada Bistrița – Vatra Dornei au fost propuse următoarele dotări: trei centre de întreținere și intervenții, trei parcări de scurtă durată; spații de servicii tip S3, care cuprind parcări pentru vehicule grele și autoturisme care vor fi realizate odată cu proiectul precum și benzinării și spații comerciale ce vor fi concesionate ulterior realizarii proiectului de execuție.

Daune colaterale: construcții demolate, păduri defrișate

Pe traseul autostrăzii Bistrița – Vatra Dornei și a drumurilor de legătura se afectează un număr de 95 de construcții care trebuie demolate, hale, anexe gospodărești, locuințe din Livezile, Josenii Bârgăului, Tiha Bârgăului și Lunca Ilvei, potrivit timponline.ro.

Lucrările de execuție a autostrăzii și a drumurilor de legătură implică și lucrări de defrișare pe o suprafață de aproximativ 247.31 ha de pădure în zona de intravilan și extravilan ale UAT-rilor din zona proiectului (aproximativ 181 ha în județul Bistrița-Năsăud și 66 ha în județul Suceava).

Valoarea invesțiilor propuse în proiect este de aproximativ 2,8 miliarde euro. Durata de execuție este estimată la circa 4 ani.

Traseul autostrăzii va fi împărțit în loturi, pentru care se vor semna contracte de proiectare și execuție individuale, astfel, pentru loturile cu lucrări mai puțin complexe, durata de proiectare poate fi mai scurtă, autorizațiile de construcție (AC) se pot emite mai repede, iar execuția poate începe decalat, în funcție de lucrările pentru care se obține AC.

Memoriul de Prezentare – Autorizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție Autostrada Baia Mare – Suceava, Lot 2 Bistrița-Vatra Dornei, are 217 pagini.

Studiul de fezabilitate aferent Lotului Bistriţa – Vatra Dornei a fost realizat de SC Explan SRL din Cluj-Napoca, valoarea contractului fiind de 15.793.026,12 lei fără TVA.

Studiul de fezabilitate pentru Lotul Dej – Bistrița, care are o valoare de 8.376.369,89 lei fără TVA, este realizat este asocierea Quadrante Viaponte – Metroul SA – Capital Vision. Tronsonul Dej – Bistrița va cuprinde și centura ocolitoare a Bistriței, traseul propus fiind Sărata – Monariu – Budacu de Jos – Jelna – Livezile – nod rutier spre Rusu Bârgăului.