In vizor

Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud acordă finanțări nerambursabile de 300.000 lei pentru proiecte în Sport, Cultură, Protecţia mediului, Social

Judeţul Bistriţa-Năsăud face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambusabilă din bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pentru anul 2024, în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Reglementări legale privind acordarea de finanțări nerambursabile:

Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și Ghidurile privind acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pentru domeniile „Tineret”, „Cultură”, „Protecţia mediului, interdisciplinar”, „Social” și „Sport”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.21 din 12.04.2019, cu modificările și completările ulterioare.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă este cea prevăzută de art.6 din Legea nr.350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

2. Sursa de finanțare a contractelor este bugetul de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăudsuma totală alocată fiind de 300.000 lei, din care vor fi finanţate proiecte de interes judeţean pentru următoarele domenii:

  • Sport:
  • Promovarea sportului de performanţă, pe echipe juniori – 25.000 lei
  • Promovarea sportului de performanţă, organizarea de competiții sportive – 35.000 lei
  • Promovarea sportului de performanţă, individual – 100.000 lei
  • Sportul pentru toți – 25.000 lei
  • Sportul pentru nevoi speciale – 10.000 lei
  • Cultură: 25.000 lei
  • Tineret: 15.000 lei
  • Protecția mediului, interdisciplinar: 35.000 lei
  • Social: 30.000 lei.

3. Durata finanțării: anul 2024.

4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 01.04.2024 orele 16.00, iar perioada de depunere a propunerilor de proiecte este 18.03.– 01.04.2024.

Accelerarea procedurii de selecţie, în conformitate cu art. 20 alin.(2) din Legea nr.350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, se datorează necesităţii de demarare cât mai urgentă a proiectelor care urmează a fi depuse, pentru a facilita accesul solicitanţilor la fondurile alocate pentru finanţările nerambursabile şi finalizarea acestora până la sfârşitul anului 2024.

5. Adresa la care se depun propunerile de proiecte este: Registratura Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa, Piața Petru Rareş, nr.1, parter.

6. Perioada de selecţie şi evaluare a propunerilor de proiecte depuse în vederea finanţării nerambursabile este 02.04. – 11.04.2024.

7. Documentația pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte se găsește pe site-ul autorității finanțatoare: www.portalbn.ro, secţiunea Finanţări nerambursabile, anul 2024, respectiv la adresa https://portalbn.ro/s/Ghiduri2024

Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr.49 din 13.03.2024.

Informaţii suplimentare cu privire la procedura de selecţie a proiectelor pot fi obţinute la telefon: 0263-213657, interior 143.