In vizor

O primărie din Bistrița-Năsăud, obligată să plătească sute de mii de euro unei firme de construcții

Primăria Rodna trebuie să achite peste 460.000 de euro companiei M.I.S. Grup pentru lucrări efectuate și facturate încă din luna decembrie a anului 2021, orice zi de întârziere atrăgând penalități, potrivit unei sentințe dată de o instanță a Tribunalului Bistrița-Năsăud, citată de timponline.ro

M.I.S. Grup s-a adresat instanței de contencios administrativ și fiscal în luna august a acestui an. În total au fost trei înfățișări, iar în data de 17 noiembrie, instanța s-a pronunțat admițând în parte cererea de ordonanţă de plată formulată de creditoarea societatea M.I.S. Grup SRL împotriva debitoarei Comuna Rodna, prin primar şi, în consecinţă îi ordonă debitoarei să plătească creditoarei, în termen de 10 de zile de la data comunicării prezentei ordonanţe, următoarele sume:

  • 560.671,524 lei, reprezentând contravaloarea penalităţilor în cuantum de 0,1%/zi întârziere aferente perioadei 21.01.2022-27.01.2023, calculate asupra sumei de 1.511.244,75 lei, menţionată în factura nr.64067/22.12.2021;
  • 782.546,22 lei, diferenţă contravaloare lucrări construcţii, conform facturii nr.64158/20.09.2022
  • 391.593,95 lei, penalităţi calculate asupra debitului principal în perioada 21.10.2022 – 9.08.2023, plus în continuare penalităţi în cuantum de 0,1%/zi întârziere din plata neefectuată în sumă de 782.546,22 lei, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiei de plată;
  • 521.940,33 lei, reprezentând contravaloare lucrări construcţii, conform facturii nr.64293/12.05.2023
  • 30.794,48 lei, penalităţi calculate asupra debitului principal în perioada 11.06.2023 – 9.08.2023 şi, în continuare, penalităţi în cuantum de 0,1%/zi întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiei de plată.

În total, Primăria Rodna are de achitat contructorului peste 2,2 milioane de lei, adică peste 460.000 de euro, sumă care crește în fiecare zi de neplată, conform sentinței.

Instanța a mai respins, ca inadmisibilă, cererea reconvenţională formulată de Comuna Rodna, prin primar și cererea debitoarei de acordare a cheltuielilor de judecată. Sentința este executorie, cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile.

Potrivit Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rodna, în 2023, veniturile proprii estimate ale comunei se situează la 3,3 milioane de lei, ceea ce înseamnă că datoria față de firma de construcții este împovărătoare.